Henrik Gammelmark

Interessen for teknik og især IT har altid været tilstede, og i 2009 blev jeg uddannet cand.scient. fra Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet. I tidernes løb har jeg haft gang i diverse fritids-projekter, hvoraf de fleste enten aldrig er blevet færdige, eller efterhånden er afgået ved døden. Herunder er dog et par af de projekter der stadig er relevante at "reklamere" for:

LiveStalker til Android


Når man nu har sig en Android smartphone og en datalogisk baggrund, er det jo næsten kriminelt ikke at programmere noget til den; så det har jeg selvfølgelig gjort. Programmet opstod som et alternativ til Google Latitude, som lader dig se hvor dine venner er. Problemet med Latitude er, at det ikke er beregnet til at være live, så man kan se realtime hvor andre befinder sig, og man har ingen mulighed for at kontrollere det.
Programmet er oprindeligt tiltænkt f.eks. længere motionsløb, så man kan følge venner og bekendtes afstand til målstregen, og evt. indbyrdes placering.
Et andet scenarie er, at se hvor langt en bekendt er undervejs når de kommer på besøg langvejs fra.
Det bedste argument for at lave det, er dog nok, som altid, fordi man kan, og fordi jeg gerne ville prøve kræfter med Android platformen.

  Find LiveStalker på Google Play.

Adaptive Forms (speciale)


1. maj 2009 afleverede jeg mit speciale med titlen Adaptive Forms: A XML-Based Framework for Dynamic Data Entry. Af åbenlyse årsager, er det et af de projekter der faktisk blev lavet færdigt.
Specialet beskæftiger sig med en mere dynamisk men samtidig struktureret tilgang til at indsamle data fra brugere uden at udvikleren skal bekymre sig om hvilken præsentations- og kommunikations-platform der benyttes osv. via et lag abstraktioner og et domænespecifikt XML-sprog til formålet. Hvis ikke den forklaring var konkret og nørdet nok, er der mere information at finde på specialets eget website:

  adapforms.gammelmark.eu